:: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ::

  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560   ดาวน์โหลด

:: เอกสารประกาศ ::

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ดาวน์โหลด

:: คู่มือ งานบุคลากร ต่างๆ ::

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด

:: DVD บันทึกการอบรมสัมมนาต่างๆ ::

           
News ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
Update : 20 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลา ...
ดูรายละเอียด...

ตรวจประเมินฯ (LPA) อบจ.นครราชสีมา
Update : 13 มิถุนายน 2560
กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  ...
ดูรายละเอียด...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ
Update : 25 กรกฏาคม 2560
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ...
ดูรายละเอียด...

งานมุทิตาจิต (กองช่าง) 45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เกียรติคุณ ความดี ที่ยั่งยืน
Update : 25 กันยายน 2560
45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เก ...
ดูรายละเอียด...
ThaiCreate.Com Tutorials ข้อมูลผู้เยี่ยมชม
Statistics
Today
1
Yesterday
5
This Month
101
Last Month
859
This Year
1,305
Last Year
650