:: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ::

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ดาวน์โหลด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัดหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา
ดาวน์โหลด
  ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด
  ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด

:: เอกสารประกาศ ::

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด

:: คู่มือ งานบุคลากร ต่างๆ ::

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด

:: DVD บันทึกการอบรมสัมมนาต่างๆ ::

           
News ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
Update : 20 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลา ...
ดูรายละเอียด...

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
Update :
ทีมประเมินประสิทธิภาพขององ ...
ดูรายละเอียด...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ
Update : 25 กรกฏาคม 2560
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ...
ดูรายละเอียด...

งานมุทิตาจิต (กองช่าง) 45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เกียรติคุณ ความดี ที่ยั่งยืน
Update : 25 กันยายน 2560
45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เก ...
ดูรายละเอียด...

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
Update : 5 มิถุนายน 2561
ทีมประเมินประสิทธิภาพขององ ...
ดูรายละเอียด...
ThaiCreate.Com Tutorials ข้อมูลผู้เยี่ยมชม
Statistics
Today
2
Yesterday
17
This Month
855
Last Month
855
This Year
5,728
Last Year
3,431