:: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ::

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ดาวน์โหลด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัดหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา
ดาวน์โหลด
  ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด
  ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด

:: เอกสารประกาศ ::

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด

:: คู่มือ งานบุคลากร ต่างๆ ::

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด

:: DVD บันทึกการอบรมสัมมนาต่างๆ ::

           
News ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่
 

( ! ) Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/index.php on line 462
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0042222792mysql_num_rows ( )../index.php:462

( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/index.php on line 468
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0045223088mysql_fetch_array ( )../index.php:468
ThaiCreate.Com Tutorials
( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/counter.php on line 20
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0046223688include( '/var/www/PDD/counter.php' )../index.php:575
30.0050224088mysql_fetch_array ( )../counter.php:20
ข้อมูลผู้เยี่ยมชม
( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/counter.php on line 45
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0046223688include( '/var/www/PDD/counter.php' )../index.php:575
30.0065224560mysql_fetch_array ( )../counter.php:45

( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/counter.php on line 51
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0046223688include( '/var/www/PDD/counter.php' )../index.php:575
30.0069224640mysql_fetch_array ( )../counter.php:51

( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/counter.php on line 57
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0046223688include( '/var/www/PDD/counter.php' )../index.php:575
30.0076224776mysql_fetch_array ( )../counter.php:57

( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/counter.php on line 63
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0046223688include( '/var/www/PDD/counter.php' )../index.php:575
30.0079224880mysql_fetch_array ( )../counter.php:63

( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/counter.php on line 69
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0046223688include( '/var/www/PDD/counter.php' )../index.php:575
30.0082224984mysql_fetch_array ( )../counter.php:69

( ! ) Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/PDD/counter.php on line 75
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002221392{main}( )../index.php:0
20.0046223688include( '/var/www/PDD/counter.php' )../index.php:575
30.0086225088mysql_fetch_array ( )../counter.php:75
Statistics
Today
0
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0